Bất động sản HOT nhất năm! Đừng bỏ lỡ!

Căn hộ The Hybrid Thủ Đức

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng cần những gì?

20/03/2023Như ÚtKiến thức Bất Động Sản

Biên bản thanh lý hợp đồng được lập sau khi hai bên đã thực hiện hoàn thành quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng. Vậy mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng cần những gì? Vai trò, tầm quan trọng của biên bản là gì? tất cả sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé!

Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là biên bản được đăng ký sau một công việc nhất định và được hai bên xác nhận về khối lượng, chất lượng cũng như biên bản phát sinh sau khi hoàn thành công việc đó, sau khi hoàn thành công việc đó hai bên cùng đồng ý ký tên.

Thuật ngữ ‘Thanh lý hợp đồng kinh tế’ được đề cập trong pháp lệnh của hợp đồng kinh tế năm 1989. Khi Bộ luật Dân sự năm 2005 được công bố, thuật ngữ này không còn được nhắc đến. Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty, tổ chức, cá nhân vẫn sử dụng cụm từ “thanh lý hợp đồng” trong các giao dịch pháp luật dân sự và trong hợp đồng của mình để chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đã giao kết.

Mẫu biên bản thanh lý hợp động xây dựng cần những gì?

 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cần những gì?

Tại mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cần trình bày đầy đủ các yếu tố như sau:

  • Thông tin các bên
  • Nội dung của biên bản
  • Đại diện 2 bên ký tên xác nhận

Cụ thể cách viết

  • Tiêu ngữ và tiêu đề biên bản:
  • Thời gian thanh lý hợp đồng
  • Thông tin những bên liên quan: Địa chỉ; Người đại diện công ty; Chức danh; Số điện thoại; MST (mã số thuế của công ty);…
  • Ghi rõ các điều khoản biên bản thanh lý hợp đồng
  • Ghi rõ tình trạng thực hiện hợp đồng tính đến ngày thanh lý hợp đồng, từ đó xác định rõ nghĩa vụ của các bên sau khi hợp đồng được thanh lý.
  • Ghi rõ đầy đủ trách nhiệm về tài sản; khoản thanh toán các bên khi hợp đồng được thanh lý.
  • Chữ ký 2 bên trong hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp động xây dựng cần những gì?

Tầm quan trọng của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng giúp xác định mức độ thực hiện nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng và từ đó xác định quyền và nghĩa vụ của các bên

Thông qua biên bản thanh lý hợp đồng còn có thể xác định được các yếu tố phải chịu trách nhiệm tài sản; hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do việc thanh lý trước thời hạn của hợp đồng kinh tế.

Khi các bên đã thực hiện ký kết thanh lý thì quan hệ hợp đồng kinh tế cũng coi như hết hiệu lực. Tuy nhiên, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được xác nhận trong chứng thư thanh lý vẫn có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Mục đích của việc xử lý hợp đồng thực chất là giúp các bên tham gia hợp đồng xác định các bên đã hoàn thành các quyền và nghĩa vụ của mình ở mức độ nào, trách nhiệm còn lại và hậu quả là gì.

Sau khi xác định hoàn thành, phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện và theo thỏa thuận coi như đã hết hiệu lực, trừ các quyền và nghĩa vụ đang chờ xử lý chưa được thực hiện vẫn có hiệu lực.

Theo đó có thể thấy rằng, việc thực hiện thanh lý hợp đồng là giải phóng các quyền và nghĩa vụ của các bên cho bên kia nhằm tránh những tranh chấp có thể xảy ra đối với các quyền và nghĩa vụ của các bên sau này (nếu có)

Việc thực hiện thanh lý hợp đồng thường được đi kèm với các hợp đồng kinh tế.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

Cách soạn thảo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng ……….. số: …………../….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ……….. và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại ……………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………

Chức danh……………………………

MST……………………………

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………

Chức danh……………………………Fax: …………………………

MST……………………………

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành …………. cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

Giá trị hợp đồng trước thuế: …….……………………………………………

Thuế VAT:……………………………

Giá trị hợp đồng sau thuế: ……………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ……

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ………. số:…./……./…../200. ký ngày …/…../……giữa Công ty ……… ………..và Công ty …………………………

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Một số mẫu biên bản thanh lý hợp đồng theo lĩnh vực khác

Ngoài ra, các Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng; Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất; Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn; Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán bạn có thể tham khảo chi tiết tại bài viết: Top 6 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hợp pháp phổ biến mới nhất nhé!

Mẫu biên bản thanh lý hợp động xây dựng cần những gì?

Tạm kết

Với những thông tin trên đây, chắc hẳn bạn đã biết Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cần những gì?. Rất mong sự đóng góp ý kiến của bạn về những chia sẻ nội dung, cũng như những vấn đề mua bán bất động sản hiện nay.