Bất động sản HOT nhất năm! Đừng bỏ lỡ!

Căn hộ The Hybrid Thủ Đức

14 ngày xấu tháng 1 năm 2023 cần né tránh

05/03/2023World Land CorpPhong thuỷ

Tháng 1 năm 2023 ngày nào xấu? World Land Corp tổng hợp bên dưới đây những ngày xấu trong tháng 1 năm 2023 để quý bạn đọc được biết và cần né tránh nhé!

Chủ Nhật, Ngày 1 Tháng 1

 • Nhằm ngày 10/12/2022 Âm lịch
 • Âm Lịch: Ngày 10 tháng 12 năm 2022
 • Ngày Kỷ Mùi tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần, Tiết Khí: Đông chí (Giữa đông)
 • Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Lót giường đóng giường, đi săn thú cá, khởi công làm lò nhuộm lò gốm.
 • Giờ tốt cho mọi việc: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Ba, Ngày 3 Tháng 1

 • Nhằm ngày 12/12/2022 Âm lịch
 • Ngày Tân Dậu tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Đem ngũ cốc vào kho, cấy lúa gặt lúa, mua trâu, nuôi tằm, đi săn thú cá, bó cây để chiết nhánh.
 • Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Sáu, Ngày 6 Tháng 1

 • Nhằm ngày 15/12/2022 Âm lịch
 • Ngày Giáp Tý tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, gác đòn đông, làm cầu tiêu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh (nhưng chớ trị bệnh mắt), bó cây để chiết nhánh.
 • Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Bảy, Ngày 7 Tháng 1

 • Nhằm ngày 16/12/2022 Âm lịch
 • Ngày Ất Sửu tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Ngày Chu Tước Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Xuất hành đặng lợi, sanh con rất tốt.
 • Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Ba, Ngày 10 Tháng 1

 • Nhằm ngày 19/12/2022 Âm lịch
 • Ngày Mậu Thìn tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Đem ngũ cốc vào kho, đặt táng, gắn cửa, kê gác, gác đòn đông, đặt yên chỗ máy dệt, sửa hay làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước, các vụ bồi đắp thêm ( như bồi bùn, đắp đất, lót đá, xây bờ kè…).
 • Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Năm, Ngày 12 Tháng 1

 • Nhằm ngày 21/12/2022 Âm lịch
 • Ngày Canh Ngọ tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Lập khế ước, giao dịch, động đất ban nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp
 • Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng 1

 • Nhằm ngày 22/12/2022 Âm lịch
 • Ngày Tân Mùi tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Hốt thuốc, uống thuốc.
 • Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Chủ Nhật, Ngày 15 Tháng 1

 • Nhằm ngày 24/12/2022 Âm lịch
 • Ngày Quý Dậu tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Lập khế ước, giao dịch, cho vay, thâu nợ, mua hàng, bán hàng, xuất hành, đi thuyền, đem ngũ cốc vào kho, khởi tạo, động Thổ, ban nền đắp nền, gắn cửa, đặt táng, kê gác, gác đòn đông, dựng xây kho vựa, làm hay sửa chữa phòng Bếp, thờ phụng Táo Thần, đặt yên chỗ máy dệt (hay các loại máy), gặt lúa, đào ao giếng, tháo nước, cầu thầy chữa bệnh, mua trâu ngựa, các việc trong vụ nuôi tằm, làm chuồng gà ngỗng vịt, nhập học, nạp lễ cầu thân, cưới gã, kết hôn, nạp nô tỳ, nạp đơn dâng sớ, học kỹ nghệ, khởi công làm lò nhuộm lò gốm, làm hoặc sửa thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước, vẽ tranh, bó cây để chiết nhánh.
 • Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Tư, Ngày 18 Tháng 1

 • Nhằm ngày 27/12/2022 Âm lịch
 • Ngày Bính Tý tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, gác đòn đông, làm cầu tiêu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh (nhưng chớ trị bệnh mắt), bó cây để chiết nhánh.
 • Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Năm, Ngày 19 Tháng 1

 • Nhằm ngày 28/12/2022 Âm lịch
 • Ngày Đinh Sửu tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Ngày Chu Tước Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Xuất hành đặng lợi, sanh con rất tốt.
 • Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Thứ Ba, Ngày 24 Tháng 1

 • Nhằm ngày 03/01/2023 Âm lịch
 • Ngày Nhâm Ngọ tháng Giáp Dần năm Quý Mão
 • Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Lập khế ước, giao dịch, động đất ban nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp.
 • Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)

Thứ Năm, Ngày 26 Tháng 1

 • Nhằm ngày 05/01/2023 Âm lịch
 • Ngày Giáp Thân tháng Giáp Dần năm Quý Mão
 • Ngày Thiên Lao Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Lót giường đóng giường, đi săn thú cá, khởi công làm lò nhuộm lò gốm.
 • Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)

Thứ Sáu, Ngày 27 Tháng 1

 • Tức ngày 06/01/2023 Âm lịch
 • Ngày Ất Dậu tháng Giáp Dần năm Quý Mão
 • Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Lập khế ước, giao dịch, cho vay, thâu nợ, mua hàng, bán hàng, xuất hành, đi thuyền, đem ngũ cốc vào kho, khởi tạo, động Thổ, ban nền đắp nền, gắn cửa, đặt táng, kê gác, gác đòn đông, dựng xây kho vựa, làm hay sửa chữa phòng Bếp, thờ phụng Táo Thần, đặt yên chỗ máy dệt (hay các loại máy), gặt lúa, đào ao giếng, tháo nước, cầu thầy chữa bệnh, mua trâu ngựa, các việc trong vụ nuôi tằm, làm chuồng gà ngỗng vịt, nhập học, nạp lễ cầu thân, cưới gã, kết hôn, nạp nô tỳ, nạp đơn dâng sớ, học kỹ nghệ, khởi công làm lò nhuộm lò gốm, làm hoặc sửa thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước, vẽ tranh, bó cây để chiết nhánh.
 • Giờ tốt: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Dậu (17:00-19:59)

Chủ Nhật, Ngày 29 Tháng 1

 • Tức ngày 08/01/2023 Âm lịch
 • Ngày Đinh Hợi tháng Giáp Dần năm Quý Mão
 • Ngày Câu Trần Hắc Đạo – Tốt cho các việc: Xuất hành, đi thuyền, khởi tạo, động thổ, ban nền đắp nền, dựng xây kho vựa, làm hay sửa phòng Bếp, thờ cúng Táo Thần, đóng giường lót giường, may áo, đặt yên chỗ máy dệt hay các loại máy, cấy lúa gặt lúa, đào ao giếng, tháo nước, các việc trong vụ nuôi tằm, mở thông hào rảnh, cấu thầy chữa bệnh, hốt thuốc, uống thuốc, mua trâu, làm rượu, nhập học, học kỹ nghệ, vẽ tranh, khởi công làm lò nhuộm lò gốm, làm chuồng gà ngỗng vịt, bó cây để chiết nhánh.
 • Giờ tốt: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)

Tổng hợp ngày xấu tháng 1 năm 2023

Bạn đọc có thể lưu ngay lại hình ảnh tổng hợp ngày hoàng đạo và ngày hắc đạo tháng 1 năm 2023 để tiện xem khi cần !

 

Trên đây World Land Corp đã tổng hợp lại các ngày xấu trong tháng 1 năm 2023 giúp bạn đọc có thể biết được dễ dàng hơn bao giờ hết! Đừng quên chia sẻ bài viết này đến với người thân và bạn bè cùng xem nhé !