Bất động sản HOT nhất năm! Đừng bỏ lỡ!

Căn hộ The Hybrid Thủ Đức

Top 16 ngày tốt tháng 4 năm 2023 – Xem ngay vì miễn phí

08/04/2023World Land CorpNgày đẹp tốt

Trên thế giới này, mỗi ngày đều có những ngày tốt và ngày không tốt. Tuy nhiên, người ta vẫn luôn mong muốn có một ngày tốt đẹp để có thể làm được nhiều việc hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn. Vào tháng 4 năm 2023, sẽ có một ngày tốt để mọi người có thể tận dụng để thực hiện các kế hoạch và hoạt động của mình. Cùng World Land Corp xem qua 16 ngày đẹp tốt nhất trong tháng 4 nắm 2023 này nhé!

Chủ nhật, ngày 02 tháng 04

 • Nhằm ngày 12/2/2023 Âm Lịch
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ đẹp tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Sửu (1h-3h)
  • Thìn (7h-9h)
  • Tỵ (9h-11h)
  • Mùi (13h-15h)
  • Tuất (19h-21h)
 • Viêc nên làm: Ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đào đất, an táng, cải táng.

Thứ Hai, ngày 03 tháng 04

 • Nhằm ngày 12/2/2023 Âm Lịch
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Sửu (1h-3h)
  • Thìn (7h-9h)
  • Tỵ (9h-11h)
  • Mùi (13h-15h)
  • Tuất (19h-21h)
 • Việc nên làm: Ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đào đất, an táng, cải táng

Thứ Năm, ngày 06 tháng 04

 • Nhằm ngày 16/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Sửu (1h-3h)
  • Mão (5h-7h)
  • Ngọ (11h-13h)
  • Thân (15h-17h)
  • Dậu (17h-19h)
 • Việc nên làm: Cúng tế

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 04

 • Nhằm ngày 17/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Dần (3h-5h)
  • Mão (5h-7h)
  • Tỵ (9h-11h)
  • Thân (15h-17h)
  • Tuất (19h-21h)
  • Hợi (21h-23h)
 • Việc nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, san đường, đào đất.

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 04

 • Nhằm ngày 19/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Dậu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Dần (3h-5h)
  • Mão (5h-7h)
  • Ngọ (11h-13h)
  • Mùi (13h-15h)
  • Dậu (17h-19h)
 • Việc nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng.

Thứ Tư, ngày 12 tháng 04

 • Nhằm ngày 22/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Bính Tý, Ngày Canh Tý, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Sửu (1h-3h)
  • Mão (5h-7h)
  • Ngọ (11h-13h)
  • Thân (15h-17h)
  • Dậu (17h-19h)
 • Việc nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 04

 • Nhằm ngày 24/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Nhâm Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Sửu (1h-3h)
  • Thìn (7h-9h)
  • Tỵ (9h-11h)
  • Mùi (13h-15h)
  • Tuất (19h-21h)
 • Việc nên làm: Họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 04

 • Nhằm ngày 25/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Quý Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Dần (3h-5h)
  • Mão (5h-7h)
  • Ngọ (11h-13h)
  • Mùi (13h-15h)
  • Dậu (17h-19h)
 • Việc nên làm: Cúng tế, sửa đường, sửa kho

Thứ Ba, ngày 18 tháng 04

 • Nhằm ngày: 28/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Sửu (1h-3h)
  • Mão (5h-7h)
  • Ngọ (11h-13h)
  • Thân (15h-17h)
  • Dậu (17h-19h)
 • Việc nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, san đường.

Thứ Tư, ngày 19 tháng 04

 • Nhằm ngày 29/2/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Dần (3h-5h)
  • Mão (5h-7h)
  • Tỵ (9h-11h)
  • Thân (15h-17h)
  • Tuất (19h-21h)
  • Hợi (21h-23h)
 • Việc nên làm: Cúng tế, san đường

Thứ Năm, ngày 20 tháng 04

 • Nhằm ngày 1/3/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Sửu (1h-3h)
  • Thìn (7h-9h)
  • Tỵ (9h-11h)
  • Mùi (13h-15h)
  • Tuất (19h-21h)
 • Việc nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, giải trừ, chữa bệnh, sửa kho.

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 04

 • Nhằm ngày 2/3/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Dần (3h-5h)
  • Mão (5h-7h)
  • Ngọ (11h-13h)
  • Mùi (13h-15h)
  • Dậu (17h-19h)
 • Việc nên làm: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, an táng, cải táng.

Chủ nhật, ngày 23 tháng 04

 • Nhằm ngày: 4/3/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Sửu (1h-3h)
  • Thìn (7h-9h)
  • Ngọ (11h-13h)
  • Mùi (13h-15h)
  • Tuất (19h-21h)
  • Hợi (21h-23h)
 • Việc nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài

Thứ Tư, ngày 26 tháng 04

 • Nhằm ngày: 7/3/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Tý (23h-1h)
  • Sửu (1h-3h)
  • Thìn (7h-9h)
  • Tỵ (9h-11h)
  • Mùi (13h-15h)
  • Tuất (19h-21h)
 • Nên: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 04

 • Nhằm ngày: 9/3/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Mậu Tý, Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 04

 • Nhằm ngày: 10/3/2023 Âm lịch
 • Bát tự: Giờ Canh Tý, Ngày Đinh Tỵ, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão.
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày:
  • Sửu (1h-3h)
  • Thìn (7h-9h)
  • Ngọ (11h-13h)
  • Mùi (13h-15h)
  • Tuất (19h-21h)
  • Hợi (21h-23h)
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng.

Bảng tổng hợp ngày đẹp tốt tháng 04 năm 2023

Nhằm giúp quý độc giả được xem dễ dàng hơn, chúng tôi tổng hợp ngay bên dưới bảng tổng hợp những ngày đẹp xấu trong tháng 04 2023, bạn có thể thao tác lưu về hình ảnh bên dưới để tiện xem hơn những lúc cần nhất nhé!

 

Tổng hợp ngày đẹp trong tháng 04 năm 2023
Tổng hợp ngày đẹp trong tháng 04 năm 2023 – Create by World Land Corp

Kết luận

Như vậy, trên đây là danh sách Top 16 ngày tốt trong tháng 4 năm 2023 mà bạn có thể tham khảo để lập kế hoạch và đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng những ngày tốt chỉ mang tính chất tham khảo và không thể hoàn toàn chính xác đối với từng người vì tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Hãy tự tin đón nhận những thay đổi và cơ hội trong cuộc sống, vì đó chính là chìa khóa để đạt được sự thành công và hạnh phúc. Và đừng quên, hãy luôn lắng nghe và tin tưởng vào trực giác của bản thân để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.