Bất động sản HOT nhất năm! Đừng bỏ lỡ!

Căn hộ The Hybrid Thủ Đức

Top 17 ngày đẹp tốt tháng 1 năm 2023 – Nhất định phải biết

28/03/2023World Land CorpNgày đẹp tốt

Bạn đang tìm xem ngày đẹp tốt tháng 01 năm 2023, Worldlandcorp sẽ tổng hợp bên dưới đây các ngày đẹp tốt trong tháng 1 giúp bạn rút ngắn được thời gian tìm kiếm của mình nhé!

Thứ Hai – Ngày 02 tháng 01

 • Nhằm ngày 11/12/2022 âm lịch
 • Ngày Canh Thân tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 3h),Thìn (7h – 9h),Tỵ (9h – 11h),Mùi (13h – 15h)
 • Việc tốt trong ngày: Khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất . Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm ,khai trương, xuất hành, nhập học
 • Việc xấu trong ngày: Đi thuyền

Thứ Tư – Ngày 04 tháng 01

 • Ngày 13/12/2022 âm lịch
 • Ngày Nhâm Tuất tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Thìn (7h – 9h),Tỵ (9h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Việc tốt trong ngàyKhởi công tạo tác nhiều việc tốt như : xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương
 • Việc xấu trong ngàyCưới gã, chôn cất, đóng giường lót giường, kết bạn

Thứ Năm  – Ngày 05 tháng 01

 • Ngày 14/12/2022 âm lịch
 • Ngày Quý Hợi tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Thìn (7h – 9h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Việc tốt trong ngày: Tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền
 • Việc xấu trong ngày: Chôn cất, tu bổ phần mộ, làm nhà thờ , ngày nguyệt kỵ không nên đi xa.

Chủ nhật – Ngày 08 tháng 01

 • Ngày 17/12/2022 âm lịch
 • Ngày Bính Dần tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 3h),Thìn (7h – 9h),Tỵ (9h – 11h),Mùi (13h – 15h)
 • Việc tốt trong ngày: Xây dựng phòng mới
 • Việc xấu trong ngày: Chôn cất, cưới gã, mở thông đường nước

Thứ Hai – Ngày 09 tháng 01

 • Ngày 18/12/2022 âm lịch
 • Ngày Đinh Mão tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 5h),Mão (5h – 7h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h)
 • Việc tốt trong ngày: Khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thuỷ lợi.
 • Việc xấu trong ngày: Sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước

Thứ Tư – Ngày 11 tháng 01 – Ngày đẹp tháng 1 2023

 • Ngày 20/12/2022 âm lịch
 • Ngày Kỷ Tỵ tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Thìn (7h – 9h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Việc tốt trong ngày: Khởi công tạo tác mọi việc tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gã. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành, chặt cỏ phá đất
 • Việc xấu trong ngày: Đi thuyền

Thứ Bảy – Ngày 14 tháng 01

 • Ngày 23/12/2022 âm lịch
 • Ngày Nhâm Thân tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 3h),Thìn (7h – 9h),Tỵ (9h – 11h),Mùi (13h – 15h)
 • Việc tốt trong ngày: Sao Đê Đại Hung, không cò việc chi hợp với nó
 • Việc xấu trong ngày: Khởi công xây dựng, chôn cất, cưới gã, xuất hành kỵ nhất là đường thủy, sanh con chẳng phải điềm lành nên làm Âm Đức cho nó . Đó chỉ là các việc Đại Kỵ, các việc khác vẫn kiêng cử , ngày nguyệt kỵ không nên đi xa.

Thứ Hai – Ngày 16 tháng 01

 • Ngày 25/12/2022 âm lịch
 • Ngày Giáp Tuất tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Thìn (7h – 9h),Tỵ (9h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Việc tốt trong ngày: Tạo tác việc chi cũng không hợp với Hung tú này
 • Việc xấu trong ngày: Khởi công tạo tác việc chi cũng không khỏi hại, thứ nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng

Thứ Ba – Ngày 17 tháng 01

 • Ngày 26/12/2022 âm lịch
 • Ngày Ất Hợi tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Thìn (7h – 9h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Việc tốt trong ngày: Mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, trổ cửa, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, chặt cỏ phá đất
 • Việc xấu trong ngày: Đóng giường, lót giường, đi thuyền

Thứ Sáu – Ngày 20 tháng 01

 • Ngày 29/12/2022 âm lịch
 • Ngày Mậu Dần tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 3h),Thìn (7h – 9h),Tỵ (9h – 11h),Mùi (13h – 15h)
 • Việc tốt trong ngày: Đi thuyền, cắt may áo mão
 • Việc xấu trong ngày: Khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ

Thứ Bảy – Ngày 21 tháng 01

 • Ngày 30/12/2022 âm lịch
 • Ngày Kỷ Mão tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 5h),Mão (5h – 7h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h)
 • Việc tốt trong ngày: Kết màn, may áo
 • Việc xấu trong ngày: Khởi công tạo tác trăm việc đều có hại ,hung hại nhất là trổ cửa, khơi đường tháo nước, chôn cất, đầu đơn kiện cáo

Chủ nhật – Ngày 22 tháng 01

 • Ngày 1/1/2023 âm lịch
 • Ngày Canh Thìn tháng Giáp Dần năm Quý Mão
 • Giờ tốt trong ngày: Thìn (7h – 9h),Tỵ (9h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Việc tốt trong ngày: Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với Sao Hư
 • Việc xấu trong ngày: Khởi công tạo tác trăm việc đều không may, thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kinh rạch

Thứ Hai – Ngày 23 tháng 01

 • Ngày 2/1/2023 âm lịch
 • Ngày Tân Tỵ tháng Giáp Dần năm Quý Mão
 • Giờ tốt trong ngày: Thìn (7h – 9h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Việc tốt trong ngày: Chôn cất rất tốt, lót giường bình yên
 • Việc xấu trong ngày: Dựng nhà, trổ cửa, gác đòn đông, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền

Thứ Tư – Ngày 25 tháng 01

 • Ngày 4/1/2023 âm lịch
 • Ngày Quý Mùi tháng Giáp Dần năm Quý Mão
 • Giờ tốt trong ngày: Mão (5h – 7h),Tỵ (9h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h)
 • Việc tốt trong ngày: Khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gã, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn
 • Việc xấu trong ngày: Sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cử

Thứ Bảy – Ngày 28 tháng 01

 • Ngày 7/1/2023 âm lịch
 • Ngày Bính Tuất tháng Giáp Dần năm Quý Mão
 • Giờ tốt trong ngày: Thìn (7h – 9h),Tỵ (9h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Việc tốt trong ngày: Khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống
 • Việc xấu trong ngày: Đi thuyền

Thứ Hai – Ngày 30 tháng 01

 • Ngày 9/1/2023 âm lịch
 • Ngày Mậu Tý tháng Giáp Dần năm Quý Mão
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h – 3h),Mão (5h – 7h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h)
 • Việc tốt trong ngày: Khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất . Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm ,khai trương, xuất hành, nhập học
 • Việc xấu trong ngày: Đi thuyền

Thứ Ba – Ngày 31 tháng 01

 • Ngày 10/1/2023 âm lịch
 • Ngày Kỷ Sửu tháng Giáp Dần năm Quý Mão
 • Giờ tốt trong ngày: Mão (5h – 7h),Tỵ (9h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h)
 • Việc tốt trong ngày: Không có sự việc chi hợp với Sao Chủy
 • Việc xấu trong ngày: Khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. KỴ NHẤT là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sửa đắp mồ mả, làm sanh phần(làm mồ mã để sẵn), đóng thọ đường( đóng hòm để sẵn)

Tổng hợp 17 ngày đẹp nhất trong tháng 1 năm 2023

Bảng tổng hợp ngày đẹp tháng 1 2023
Bảng tổng hợp ngày đẹp tháng 1 2023

 

Đừng bỏ lỡ ngày đẹp tháng 2 2023 nhé: >>> ngày đẹp tốt tháng 2 năm 2023 – Xem để biết

Trên đây, www.worldlandcorp.vn đã tổng hợp lại TOP 17 ngày đẹp tốt trong tháng 01 năm 2023. Mong quý độc giả sẽ lựa chọn được cho mình ngày đẹp nhất nhé ! Đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích này đến với người thân và bạn bè cùng xem nhé !