Bất động sản HOT nhất năm! Đừng bỏ lỡ!

Căn hộ The Hybrid Thủ Đức

Viết tay mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con hợp pháp 2023

20/03/2023Như ÚtKiến thức Bất Động Sản

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay 2022 đã được pháp luật nhận. Để có thể viết tay mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con như thế nào để đảm bảo tiêu chí pháp lý. Vậy bạn đã biết cách đúng cách hãy chưa? Tham khảo bài viết sau đây để biết cách thực hiện nhé!

Căn cứ pháp lý viết tay mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con

Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2013 và các văn bản có liên quan thì mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay được hiểu là mẫu hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ. Trong đó, hợp đồng quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định trong hợp đồng. Đồng thời mẫu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay cần đáp ứng 4 điều kiện sau đây mới không bị vô hiệu theo quy định của pháp luật.

1. Chủ thể ký kết giấy viết tay quyền chuyển nhượng sử dụng đất phải trên 18 tuổi và có đủ năng lực trách nhiệm dân sự theo quy định.
2. Mục đích và nội dung ký kết chuyển nhượng không trái đạo đức xã hội, không vi phạm điều cấm của pháp luật;
3. Chủ thể ký giấy chuyển nhượng đất phải hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc;
4. Giấy chuyển nhượng đất viết tay phải được công chứng để đảm bảo hiệu lực của hợp đồng.

viết tay mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con

Viết tay mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con gồm nội dung gì?

Để viết tay mẫu giấy chuyển nhượng đất, cần đảm bảo những nội dung chính như sau:

Thông tin chung

***Lưu ý: Ghi đấy đủ quốc hiệu tiêu ngữ; tên loại giấy tờ; thời gian, địa điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Địa chỉ… ngày … tháng … năm 2022

Thông tin các bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

***Lưu ý: Ghi đầy đủ Họ tên; Số chứng minh nhân dân (CMND)/ Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú…

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:…………………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …… do ………………..cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………………………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …… do ………………………..cấp ngày…./…../….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Nội dung các điều khoản chuyển nhượng

*** Lưu ý: 

+ Đối tượng chuyển nhượng: Quyền sử dụng đất hoặc Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

+ Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

+ Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

+ Phương thức giải quyết tranh chấp

Đối tượng chuyển nhượng:

Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ………………… m2; Sử dụng chung:…. …….m2

Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………………

Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………….

Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………………

Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí & Phương thức giải quyết tranh chấp

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng, nếu giữa các chủ thể phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Chỉ khi giữa các chủ thể không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện nhằm yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lời cam đoan và chữ ký xác nhận các bên

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Người chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Người nhận chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

 Mẫu viết giấy chuyển nhượng đất mới nhất

Dưới đây là mẫu đơn chuyển nhượng đất viết tay mới nhất 2022 bạn có thế tham khảo:

viết tay mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con

viết tay mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con

Thủ tục chuyển nhượng đất cho con

Chuẩn bị hồ sơ

Để làm thủ tục chuyển nhượng đất cho con bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản Gốc)
 • Biên bản cho tặng đất (Lưu ý: Cần công chứng, chứng thức)
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
 • Chứng minh nhân dân (CMND)/ Căn cước công dân (CCCD)/ Hộ chiếu, sổ hộ khẩu (Lưu ý: Có công chứng, chứng thực).
 • Biên bản trích đo thửa đất có xác nhận của các hộ giáp ranh
 • Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con
 • Mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con viết tay phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực.
 • Sau đó, hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như trình bày dưới đây.

viết tay mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con

Quy trình thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất

Bước 2. Tiếp nhận & xử lý hồ sơ

Văn phòng đăng ký sau khi tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện thực hiện quyền nghĩa vụ theo quy định, sẽ tiến hành xử lý hồ sơ, cụ thể:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định
 • Xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định
 • Tiến hành chỉnh lý, cập nhật biến động vào Hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

Bước 3: Nhận kết quả

 • Nhận giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc sẽ được gửi tại UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã
 • Trường hợp tặng cho Quyền sử dụng đất khi chưa có sổ đỏ, cần phải xin cấp sổ đỏ. Tiếp theo đó mới làm mẫu giấy cho tặng quyền sử dụng đất.

***Lưu ý:

 • Đối với hồ sơ hợp lệ, không tính ngày nghỉ lễ thời gian thực hiện không quá 10 ngày.
 • Đối với vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo,… thời gian thực hiện không quá 20 ngày.

 

Tạm kết

Vừa rồi World Land chia sẻ cách viết tay mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con hợp pháp 2022 chi tiết. Xem xong chắc hẳn bạn đã biết cách trình bày một mẫu giấy chuyển nhượng đất cho con viết tay hợp pháp. Bạn còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn phong thuỷ nhà ở hay đầu tư bất động sản hãy liên hệ World Land nhé!