Bất động sản HOT nhất năm! Đừng bỏ lỡ!

Căn hộ The Hybrid Thủ Đức

Top 3 mẫu ủy quyền chi tiết, hợp pháp phổ biến hiện nay

16/03/2023Như ÚtKiến thức Bất Động Sản

Mẫu ủy quyền hiện nay rất phổ biến. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy các giấy ủy quyền được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, không phải người nào cũng biết cách soạn thảo giấy ủy quyền chi tiết và hợp pháp. Trong bài viết này World Land chia sẻ với bạn Top 3 mẫu ủy quyền chi tiết, hợp pháp phổ biến hiện nay giúp bạn soạn thảo mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc tốt nhất!

Ủy quyền là gì?

Ủy quyền được hiểu là một cá nhân hoặc tổ chức cho phép một cá nhân hoặc tổ chức khác được quyền thay mặt họ để đưa ra quyết định và thực hiện các hành động pháp lý, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc cho phép hoặc ủy quyền đó. Đồng thời, giấy uỷ quyền là cơ sở để xác lập mối quan hệ giữa người đại diện và người uỷ quyền. Cũng là cơ sở để người ủy quyền tiếp nhận các kết quả pháp lý do hoạt động giấy uỷ quyền mang đến.

Có thể thấy, giấy ủy quyền là hình thức ủy quyền cho một cá nhân, chủ thể khác thay mặt họ thực hiện một số công việc, nhiệm vụ và quyền hạn. Việc ủy quyền xảy ra khi khách hàng không thể tự mình trực tiếp thực hiện công việc. Pháp luật luôn tôn trọng và ghi nhận các hình thức ủy quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia giao dịch dân sự.

Top 3 mẫu ủy quyền chi tiết, hợp pháp phổ biến hiện nay

Mẫu giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là mẫu giấy thường được sử dụng bởi các cơ quan và các doanh nghiệp có nhu cầu ủy quyền cho các cá nhân hoặc nhóm cụ thể thực hiện công việc được giao. Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý, là tài liệu ghi nhận việc người được ủy quyền đại diện mình thực hiện công việc hoặc thực hiện các công việc cụ thể theo giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền là một trong hai hình thức đại diện được pháp luật quy định tại Điều 135 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, quyền đại diện được xác lập bằng giấy ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (gọi là đại diện theo ủy quyền) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo quy chế của pháp nhân hoặc theo yêu cầu. theo Luật (gọi chung là người đại diện theo pháp luật).

Top 3 mẫu ủy quyền chi tiết, hợp pháp phổ biến hiện nay

Giấy ủy quyền mua bán nhà đất là gì?

Giấy ủy quyền mua bán nhà đất là văn bản pháp lý hợp pháp cho việc mua bán mua bán đất giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Theo đó, người được ủy quyền và bên được nhận ủy quyền phải thỏa thuận và trả tiền thù lao (nếu có) và tuân thủ các quy định của luật.

Top 3 mẫu ủy quyền chi tiết, hợp pháp phổ biến hiện nay

Hình thức ủy quyền và thời hạn ủy quyền

Về hình thức ủy quyền:

Hình thức ủy quyền thông thường là văn bản (có thể hoặc không có công chứng hoặc chứng thực tùy từng trường hợp).

Về thời hạn của giấy ủy quyền

Theo Bộ luật Dân sự 2015 không quy định cụ thể về giấy ủy quyền, mà quy định ủy quyền qua hợp đồng.

Theo điều 563 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hạn ủy quyền do 2 bên thỏa thuận. Hoặc pháp luật quy định. Nếu không có thoả thuận và không hợp pháp thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày xác lập uỷ quyền.

Thời hạn của hợp đồng ủy quyền được xác định được xác định theo quy định trên trong ba trường hợp:

 • Thời hạn của ủy quyền do các bên thỏa thuận
 • Thời gian ủy quyền theo quy định của pháp luật
 • Trường hợp không có thỏa thuận. Và không đúng pháp luật thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm kể từ ngày xác lập ủy quyền.

Hướng dẫn viết Giấy ủy quyền chuẩn, chi tiết

Cách viết Giấy ủy quyền cũng tương tự như các biểu mẫu, văn bản khác. Mẫu này cũng được nộp trang trọng, bao gồm các phần tên nước, tên loại giấy tờ và nội dung….. Bạn đọc vui lòng đọc kỹ nội dung cách viết thứ tự giấy ủy quyền để tránh nhầm lẫn và sai sót khi soạn thảo giấy tờ.

Quốc hiệu tiêu ngữ

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên loại giấy tờ

 • GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền

Bên ủy quyền

 • Họ và tên, sinh năm, số CCCD/CMND, Hộ khẩu thường trú

Bên nhận ủy quyền

 • Họ và tên, sinh năm, số CCCD/CMND, Hộ khẩu thường trú

Nội dung ủy quyền

 • Cần trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày …. đến ngày …..
 • Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).
 • Sau này, nếu 2 bên có xảy ra tranh chấp thì Tòa án sẽ căn cứ vào văn bản này mà giải quyết.

Top 3 mẫu ủy quyền chi tiết, hợp pháp phổ biến hiện nay

Top 3 mẫu giấy ủy quyền 2022 thường gặp

Dưới đây, World Land xin gửi đến bạn mẫu Giấy ủy quyền được soạn thảo chi tiết, cụ thể bạn đọc có thể tham khảo khi cần.

Mẫu ủy quyền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————- o0o ————

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm …… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Số CCCD/CMND: …………. Ngày cấp: ………………Nơi cấp:…………………………………………………………………….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND: …………Ngày cấp: …………………Nơi cấp:………………………………………………………………….

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thời gian Ủy quyền

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN                                                                                                             BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

   (Ký, họ tên)                                                                                                                                (Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu giấy ủy quyền công ty

Tại mẫu giấy ủy quyền công ty:

 • Về hình thức: Mẫu giấy này sẽ được đề cập đầy đủ chi tiết về hình thức. Nếu mẫu giấy của công ty được phát hành sẽ được trích dẫn đầy đủ phù hợp với các Điều lệ và Quy chế của Công ty
 • Về nội dung: Mẫu giấy ủy quyền đề cập những nội dung ủy quyền phổ biến sử dụng trong công ty. Bạn đọc có thể download. Và copy để phù hợp với phạm vi của giấy ủy quyền khi sử dụng mẫu này.

Dưới đây là Mẫu giấy ủy quyền 2022 mới nhất, bạn đọc có thể tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

GIẤY UỶ QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;

– Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

– Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………………………..

Giám đốc ………………………………. Công ty Cổ phần………………………………………………………………………………….

Số CCCD/CMND: …………………, ngày cấp ………………………, nơi cấp …………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):………………………………………………………………………………………………………..

Phó giám đốc ……………………………….. Công ty Cổ phần ……………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND: ……………………., ngày cấp ………….…, nơi cấp ……………………………………………………………….

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của …………………..….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………………………ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………………………………..…….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………………………..

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……………………………….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………………………………, kinh doanh dịch vụ ……………………………………………..;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……………………………. Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ………………………..…….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn …………………………….…theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ………………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

       Nơi nhận:                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                         

Mẫu giấy ủy quyền nhà đất

Mẫu giấy ủy quyền trong giao dịch mua bán bất động sản sẽ có nội dung khác với mẫu giấy ủy quyền thông thường cần bàn kỹ hơn vì quá trình mua bán nhà đất vẫn có sự tham gia của nhiều bên. và nhiều yếu tố khác nhau nên cần phải chuẩn bị, chu toàn, cẩn thận hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———— o0o ————

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm …… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

Số CCCD/CMND: …………. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ……

Quốc tịch: ……………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………

Số CCCD/CMND: ………. Ngày cấp: ……… Nơi cấp: ……………

Quốc tịch: ……………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền ký kết và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên ủy quyền đối với thửa đất số…….Tờ bản đồ số…….., phường/xã……………..……Quận/huyện………………….Tỉnh/thành phố…………

2. Thời gian Ủy quyền

Thời hạn ủy quyền là: ……………..kể từ ngày :………………cho đến ngày:…………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……… do ………………………… cấp ngày ……………, và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền; Và có quyền giám sát việc thực hiện công việc của bên được ủy quyền.

Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện.

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN                                                                                          BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Top 3 mẫu ủy quyền chi tiết, hợp pháp phổ biến hiện nay

Tạm kết

Với những thông tin World Land vừa chia sẻ. Mong rằng bài viết giúp ích cho bạn trong việc soạn thảo Mẫu ủy quyền chi tiết, hợp pháp nhất! Nếu bạn cần hỗ trợ thì hãy liên hệ ngay với chúng mình để được tư vấn chi tiết!