Bất động sản HOT nhất năm! Đừng bỏ lỡ!

Căn hộ The Hybrid Thủ Đức

Key performance indicator là gì? Lợi ích và vai trò của KPI

02/03/2023Quế TrânLà gì?

Lãnh đạo của bạn sẽ chỉ định cho bạn các key performance indicator phải hoàn thành mỗi tháng khi bạn bắt đầu làm việc. Chính xác thì  là gì ? Làm cách nào để có thể tạo KPI tốt nhất? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây của World Land.

Key performance indicator là gì?

Một chỉ số về hiệu suất công việc gọi tắt là KPI. Mỗi người, bộ phận và tổ chức được cung cấp quyền truy cập vào bộ sưu tập các chỉ số quan trọng này để đánh giá mức độ hoàn thành công việc. KPI thường được thể hiện dưới dạng số liệu, mặc dù đôi khi chúng có thể ở dạng định tính.

Một vài ví dụ cho KPI:

  • Số lượng sản phẩm bán được trong tháng.
  • Số lượt truy cập trang web mỗi ngày.
  • Tỷ lệ người tiêu dùng hài lòng với dịch vụ của công ty.

Cấp trên giao cho mỗi bộ phận và nhân viên một KPI để thúc đẩy họ tích cực phấn đấu hướng tới các mục tiêu ngắn hạn của công ty. Ngoài ra, nó hỗ trợ công ty tự đánh giá kết quả đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể.

Khái niệm Key performance indicator
Khái niệm Key performance indicator

Lợi ích của KPI

Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP thường tính toán KPI. Điều này chứng tỏ ưu điểm của KPI đối với quản trị doanh nghiệp.

  • Đo lường hiệu quả hoạt động của một người, nhóm hoặc công ty liên quan đến các mục tiêu đã xác định trước.
  • Hỗ trợ quản lý trong việc cung cấp cơ cấu tiền thưởng và lương thưởng công bằng để nhân viên được khuyến khích làm việc tốt hơn.
  • Giúp nhân viên sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ, hiểu rõ về bức tranh toàn cảnh về công việc và đạt được mục tiêu của họ.
  • Sâu bên trong con người, định hình và phát triển các kế hoạch và mục tiêu.
Vai trò cuả Key performance indicator
Vai trò của Key performance indicator

Chức năng của KPI

Lập kế hoạch chiến lược
Hệ thống KPI trước hết là một công cụ để thực hiện chiến lược, hỗ trợ việc cụ thể hóa quản lý chiến lược của doanh nghiệp.

Công cụ đánh giá hiệu quả kinh doanh
Hệ thống KPI là công cụ đánh giá mức độ thành công của doanh nghiệp bằng cách đo lường các chỉ số hoạt động chính một cách định lượng, ngoài ra còn hỗ trợ các nhà quản lý thực hiện chiến lược kinh doanh.

Hiệu suất cá nhân được đánh giá
KPI được sử dụng để đánh giá hiệu suất của từng cá nhân bên cạnh việc đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các KPI này tách biệt với hệ thống KPI của bộ phận và công ty.

Đóng góp vào các hoạt động nhân sự khác
Một trong những yếu tố quan trọng trong việc:

  • Thực hiện các chính sách nhân sự.
  • Chi trả lương thưởng.
  • Các hoạt động nhân sự khác là chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động.