Thay đổi định hướng chiến lược

Năm 2018, đã cho ra đời Công ty Cổ phần đầu tư Địa ốc World Land, đánh dấu bước phát triển về chất của doanh nghiệp, đồng thời đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2018, thương hiệu World Land chính thức có mặt trên thị trường Bất động sản.